Urgenties

 • Bij levensbedreigende situatie: bel 112
 • Een urgentie is een medisch probleem dat spoed vereist en niet kan wachten tot de volgende werkdag. Administratie van eender welke aard, valt hier niet onder!
 • Bel op het algemene nummer: 011 57 58 98
 • De telefonist(e) van het telesecretariaat zal proberen de ernst van de situatie in te schatten en vervolgens: 
  • Een urgente afspraak boeken
  • U doorverbinden met een van de artsen

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten die moeilijk of niet naar de praktijk kunnen komen.

 • Huisbezoeken worden geboekt via het telesecretariaat:  011/57 58 98.

 • Doe dit zo vroeg als mogelijk (voor 11h), de huisrondes vinden plaats in de voormiddag.
 • U dient hiervoor niet te wachten tot het belmoment.
 • Verdeling van de huisbezoeken:

  • Dr. Hören Ben: woensdag en vrijdag voormiddag

  • Dr. Tielens Jolize: dinsdag en donderdag voormiddag

Belmomenten

 • Er zijn dagelijks twee belmomenten waarop het mogelijk is om met een arts telefonisch te spreken:
  • VM: 13h30 tot 14h00
  • NM: 18h30 tot 19h00

Ben: afwezig donderdagnamiddag

Jolize: afwezig dinsdagnamiddag

 • Het belmoment dient om korte vragen te beantwoorden of een bondig advies te geven; +/- 5 min

Telesecretariaat

 • Voor het aannemen van onze telefoons en het boeken van afspraken werken we met een telesecretariaat.
 • De medewerkers van het telesecretariaat zijn evenzeer gebonden aan het beroepsgeheim. 
 • Zij kunnen indien de agenda vol zit of in geval van een urgentie een snelle afspraak boeken.
 • Zij mogen enkel doorschakelen met een dokter in geval van een medische urgentie (m.a.w. een probleem dat spoed vereist en niet kan wachten tot de volgende werkdag).

Voorschriften, attesten en allerhande administratie

 • De nieuwe GDPR-wetgeving houdt in dat alle patiëntengegevens alleen nog persoonlijk kunnen en mogen meegedeeld worden. Dit geldt voor laboresultaten, arbeidsongeschiktheden, vertrouwelijke, voorschriften, attesten...
 • Het RIZIV en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten (arbeidsongeschiktheid,  attest voor sportclubs, gezondheidsattesten,…) en andere documenten (bv. formulieren voor het evalueren van een handicap) af te leveren zonder de patiënt persoonlijk te hebben gezien. 

 • Je kan dus geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders.‘Shoppen’ voor familie kan niet.

 • Gegevens doorsturen per e-mail zijn niet toegelaten.

 • Vraag daarom voor chronische medicatie voldoende voorschriften tot aan de volgende controle.

 • Een arts mag enkel attesten uitschrijven die stroken met de waarheid.  Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 • Antedatering van medische attesten is verboden; een medisch attest dient gedagtekend te worden de dag waarop

  de patiënt wordt onderzocht,  het attest wordt opgesteld en afgeleverd. Een arts kan dus geen attesten (bv. attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijke,...) afleveren voor een datum in het verleden.

Betaling & tarieven

 • U kan in de praktijk betalen: cash, met bancontact, mobiel of via payconiq.  
 • De dokters in de praktijk zijn volledig geconventioneerd. Ze rekenen aldus de officiële RIZIV-tarieven aan.
  • Een standaard consultatie kost 26,50 euro.

  • Er kunnen bijkomende kosten voor specifieke testen of behandelingen aangerekend worden.

  • De ziekteverzekeraar betaalt 75% of meer van het betaalde bedrag terug

 • Indien je graag vast bij (één van) de artsen wilt komen, vraag dan aan je arts om je GMD bij hen af te sluiten. Dan krijg je nog meer terugbetaald van je ziekteverzekeraar.

 • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde. Met de regeling betalende derde betaal je aan de zorgverlener enkel het remgeld. De rest van het officiële honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverlener en het ziekenfonds. 

  Breng steeds je eID of isi+-kaart mee indien je denkt dat je in aanmerking komt voor de regeling betalende derde. Zo kan de huisarts via een beveiligde netwerk nagaan of je aan de voorwaarden voldoet voor de regeling betalende derde. Kan je huisarts dit niet nagaan, gelden ook volgende bewijzen.

  • Je hebt de verhoogde tegemoetkoming
   In dit geval eindigt het eerste deel van de code onderaan de klever op een 1 (bv. 121/121). Overhandig een gele klever aan je huisarts.
  • Je hebt het statuut chronische aandoening
   Overhandig het bewijs ervan aan je huisarts.
  • Je verkeert in een individuele financiële noodsituatie
   Als bewijs geldt een verklaring op erewoord, ondertekend door jou en je huisarts.
  • In alle andere situaties moet de huisarts de reden vermelden op het 'Getuigschrift voor verstrekte hulp'.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk wordt bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.

Sportgeneeskunde

Dr. Tielens is naast huisarts ook sportarts (lid van de Sport- en Keuringsartsen (SKA) + VASO-licentie) .

Je kan bij haar terecht voor:

 • preventief sportmedisch onderzoek
 • sportkeuringen (competitief, vergunningen , recreatief)

BELANGRIJK: Voorafgaand aan de deze consultatie dient u een vragenlijst in te vullen op:  www.sportkeuring.be. Het resultaat print u af en neemt u mee naar de consultatie. 

 • diagnose, behandeling en advies rond sportblessures

U kunt bij haar niet terecht voor: 

Tarieven: 

Een preventief sportmedisch onderzoek / sportkeuring duurt ongeveer 30 à 40 minuten en kost:

- met ECG (hartfilmpje): 70 euro.

- zonder ECG (hartfilmpje): 50 euro. 

Er is geen terugbetaling door het RIZIV, zoals bij een gewone doktersconsultatie. Momenteel betalen sommige mutualiteiten (onafhankelijk ziekenfonds en neutraal ziekenfonds) 30 euro terug. Informeer bij je mutualiteit.