• De eerste afspraak dient met de computer gemaakt worden. Klik hiernaast op 'maak afspraak'.
 • U dient het juiste afspraaktype te selecteren. Onderaan deze pagina kan u info vinden over de afspraaktypes. Op basis van het afspraaktype zullen wij voldoende tijd voorzien.
 • "Dokter, kan u eens kijken naar...? Joske zijn pillen voorschrijven?" = NEEN! Iedereen boekt zijn eigen afspraak, dit om kwalitatief werk te leveren en om de veiligheid te garanderen. Bovendien lopen zo de wachttijden niet op.
 • Controleer of u een afspraakbevestiging heeft gekregen. 
 • Indien u er niet in slaagt een afspraak te boeken, kan u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Gelieve het belmoment te vermijden.
 • Annuleer tijdig uw afspraak indien u niet kan komen. Zo kunnen wij anderen beter helpen. Indien men herhaaldelijk nalaat afspraken te annuleren, zal men geen afspraak meer kunnen boeken. 
 • Voor dringende consultaties kan u telefonisch een afspraak maken via het telesecretariaat.
 • U kan op uw gsm een mobiele app installeren (zie tabblad 'MOBIELE APP') en in de toekomst met uw loginnaam en wachtwoord een afspraak maken.
 • Vergeet niet mee te nemen: 
  • elektronische identiteitskaart (e-ID), kids ID, ISI kaart
  • evt. attesten en verzekeringsdocumenten in geval van een ongeval
  • evt. vertrouwelijke mutualiteit
  • evt. overzicht van de voor te schrijven medicatie tot aan het volgende consult

AFSPRAAKTYPES

CONSULTATIES

Alle consultaties gebeuren op afspraak. Er zijn dus geen vrije consultaties.

consultatie KORT = 1 klacht (bv. verkoudheid)

consultatie LANG = meerdere klachten (bv. rugpijn én vermoeidheid)

Iedereen boekt zijn eigen afspraak. Ook voor het opvragen van resultaten, ook voor het voorschrijven van medicatie.

Indien u met meerdere personen komt, boekt u een consultatie voor 2 of 3 personen.


BLOEDONDERZOEK

Een goede bloedname gebeurt nuchter en na bedrust.

Nuchter betekent dat u 8 uur voor de bloedafname niet meer eet of drinkt. Een slok water / tas zwarte koffie voor de inname van medicatie kan wel. 

Een 'zware', vetrijke maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren. 

U bespreekt vooraf met uw arts of een bloedonderzoek wenselijk is. 

SPORTMEDISCHE KEURING

Dr. Tielens is naast huisarts ook sportarts.

Voorafgaand aan een sportkeuring dient u een vragenlijst in te vullen op:  www.sportkeuring.be.

Voor meer informatie + tarieven: zie tabblad INFO

WRATTENBEHANDELING

Om wratten te verwijderen maken we gebruik van cryotherapie. Dit is een behandeling tegen huidafwijkingen door middel van kunstmatige bevriezing.

Er is niet altijd vloeibare stikstof aanwezig in de praktijk.

Om een nodezeloze verplaatsing naar de praktijk te vermijden, kan u best persoonlijk / telefonisch navragen wanneer er stikstof aanwezig is. 


UITSTRIJKJES

Voor screening naar baarmoederhalskanker door middel van een uitstrijkje, kan u bij uw huisarts terecht. Dit onderzoek moet niet bij een gynaecoloog gebeuren. 


Elke huisarts bij ons in de praktijk is bekwaam om dit onderzoek uit te voeren. U boekt hiervoor één consultatie.

PREOPERATIEF ONDERZOEK

Moet u geopereerd worden?

Het ziekenhuis geeft hiervoor vaak formulieren mee, waarvan u één deel zelf dient in te vullen, het andere deel zal de arts samen met u overlopen. 

U kan bij ons de pre-operatieve onderzoeken laten uitvoeren.

Vaak bestaat dit preoperatief onderzoek uit een nuchtere bloedname +- ECG (hartfilpje).


LONGFUNCTIEONDERZOEK OF SPIROMETRIE

Dit onderzoek vergt enige voorbereiding, zo mag u niet roken en geen inhalatiemedicatie gebruiken.

Bespreek samen met uw arts de noodzakelijke stoptijd van uw medicatie (bv. flixotide, ventolin, duovent, ...).

KLEINE INGREEP

Boek hiervoor eerst een consultatie.

Zo kan de arts de beste behandeling voor u bepalen, de juiste materialen voorzien, ...  


VACCINATIES / INSPUITING

Welke vaccins en voor wie ze gratis zijn, kan u nalezen op: https://www.laatjevaccineren.be/gratis-vaccins-en-bijsluiters

Deze gratis vaccins zijn ook voorradig in de praktijk (m.u.v. het griepvaccin).

Indien u zich niet tijdig heeft laten vaccineren of indien er geen gratis vaccin beschikbaar is (bv. rotavirus, hepatitis A), moet u dit eerst laten voorschrijven.

Dit geldt eveneens voor de medicatie voor een inspuiting of infiltratie van een gewricht. 

REISADVIES

Reisadvies wordt niet telefonisch verstrekt; u maakt dus best een afspraak. We overlopen dan samen de noodzakelijke vaccinaties, het malaria risico, uw reisapotheek, etc. 

U kan zich al voorbereiden op de afspraak door de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te raadplegen (www.itg.be).

Neem ook zeker uw vaccinatiegegevens uit het verleden mee op raadpleging.


VERZEKERINGS-ONDERZOEK

Gelieve voor verzekeringsonderzoeken (bv. FOD, schuldsaldo, ....) het juiste afspraaktype te selecteren. 

Kijkt u voor de consultatie na of een nuchtere bloedname / urine-onderzoek nodig zijn. 

Vaak dient u ook zelf één deel in te vullen. AANBOD

 • Algemene geneeskunde

 • Kinderen: zuigelingenonderzoek, kinderziekten, basisvaccinaties

 • Preventief onderzoek

 • Vaccinaties

 • ECG, spirometrie

 • Kleine ingrepen: pigmentvlekken verwijderen, wratjes bevriezen of verwijderen, ...

 • Gipsen

 • Pre-operatieve onderzoeken

 • Spoedgevallen (dringende gevallen krijgen steeds voorrang)

 • Behandelen en opvolgen van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en astma

 • Gynaecologie: uitstrijkjes, borstonderzoek, zwangerschapsopvolging

 • Begeleiding naar levenseinde

 • Samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners: overleg met apothekers, psychologen, verpleegkundigen en diëtisten