Betaling

 • U kan in de praktijk betalen: cash, met bancontact, mobiel of via payconiq.  
 • De dokters in de praktijk zijn volledig geconventioneerd. Ze rekenen aldus de officiële RIZIV-tarieven aan.
 • De ziekteverzekeraar betaalt 75% of meer van het betaalde bedrag terug
  • raadpleging kort of lang (101076): € 27
  • avondraadpleging (101076 +101113): € 31
   Het supplement (€ 4) wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds indien u een GMD hebt in de praktijk. De avondraadplegingen zijn er speciaal voor mensen die overdag uit werken zijn.
  • huisbezoek binnen de normale bezoekronde (103132): € 39,50 

Systeem van derde betaler

 • In sommige gevallen kan de derdebetalersregeling worden toegepast. Dit wil zeggen dat je als patiënt enkel het remgeld betaald (=persoonlijk aandeel van de patiënt).
 • De arts zal één deel van het honorarium (>75%) rechtstreeks met het ziekenfonds afrekenen. De patiënt dient enkel nog het resterende deel (<25%), zijnde het remgeld te betalen.
 • Technische prestaties (ECG, longfunctiemeting, bevriezen van wratten, verwijderen van oppervlakkige tumoren, hechting, ….) kunnen rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend worden via het systeem van derde betaler. U betaalt dan enkel het remgeld.
 • Ook het honorarium voor uw globaal medisch dossier (GMD en GMD+) en de diabetespas kan via de derdebetalersregeling rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend worden.
 • De mutualiteit kan personen met een laag inkomen een verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut toekennen, dan zal eveneens deze derdebetalersregeling toegepast worden.
 • Volgende bewijzen kunnen gelden voor het systeem derde betaler:

  • Informatie beschikbaar via de eID of isi+-kaart.

  • Klevertje van je ziekenfonds (in dit geval eindigt het eerste deel van de code onderaan de klever op een 1)

  • Je hebt het statuut chronische aandoening: Overhandig het bewijs ervan aan je huisarts.
  • Je verkeert in een individuele financiële noodsituatie: Als bewijs geldt een verklaring op erewoord, ondertekend door jou en je huisarts.
 • Voor het niet aanrekenen van het remgeld kan de arts door de Orde der Geneesheren gesanctioneerd worden. De arts kan / mag dit remgeld ook niet doorrekenen aan het ziekenfonds.

Sportmedische keuring

Een preventief sportmedische keuring duurt ongeveer 30 à 40 minuten en kost:

- met ECG (hartfilmpje): 70 euro.

- zonder ECG (hartfilmpje): 50 euro. 

Er is geen terugbetaling door het RIZIV, zoals bij een gewone doktersconsultatie. Momenteel betalen sommige mutualiteiten (onafhankelijk ziekenfonds en neutraal ziekenfonds) 30 euro terug. Informeer bij je mutualiteit.