BEREIKBAARHEID

De artsen proberen zo bereikbaar mogelijk te zijn en iedereen zo vlot als het kan verder te helpen. 

Een consultatie in het kabinet blijft dé manier bij uitstek om kwalitatief verder geholpen te worden. 

Indien u documenten nodig heeft, die ingevuld dienen te worden door de arts, vragen wij u uitdrukkelijk om hiervoor een afspraak in te boeken.

Wij reageren niet op verzoeken per e-mail, messenger, whatsapp of andere social media kanalen.BELMOMENT

011 57 58 98

Dr. Hören: dagelijks 13h-14h & 17h-18h (niet op donderdag)

Dr. Tielens: dagelijks 11h-12h (niet op dinsdag)

Dr. D'Agostino: dagelijks 14h-15h (niet op vrijdag)

Dr. Karkide: dagelijks 15h-16h00  (niet op woensdag)


Tijdens het belmoment wordt u rechtstreeks doorgeschakeld met één van de dokters.


Een arts kan enkel advies uitbrengen aan een gekende en geïdentificeerde patiënt nadat hij deze reeds onderzocht heeft, in de zorgcontinuïteit (bv. evaluatie, aanpassing medicatie nevenwerkingen,...).

Een arts kan onmogelijk een diagnose kan stellen zonder anamnese en fysiek onderzoek. Het interpreteren van (acute) symptomen is onbegonnen werk en houdt risico's in voor de (volks)gezondheid.

Het "onterecht" telefonisch consult is storend, tijdrovend, gevaarlijk en onnuttig wegens het gebrek aan essentiële elementen waarvan het klinisch onderzoek de hoeksteen is en blijft.

De belmomenten dienen bijgevolg als aanvulling op een gebruikelijke consultatie

(bv. kort bespreken van beeldvorming, labo-onderzoeken, iets vergeten te vragen...). 

U belt dan ook de arts die u reeds eerder heeft geholpen, dit om misverstanden te vermijden (in diagnose, in beleid, in datums etc.).


Het belmoment dient niet om administratieve zaken in orde te brengen zoals het vragen van voorschriften, afwezigheidsattesten, vertrouwelijke, ...). 


Het kan uitzonderlijk gebeuren dat de dokter tijdens het belmoment toch niet beschikbaar is (bv. consultaties uitgelopen, dringend huisbezoek).

Indien u oproep geen gehoor krijgt, kan u best op een later tijdstip even terugbellen.SECRETARIAAT 011/57.58.98


                                                    Sinds januari kan u tercht bij onze secretaresse Erica

                                                    IEDERE WERKDAG : 09.00 uur - 12.30 uur

                                                    Namiddag werken de dokters met een secretariaat op afstand : SOLUTEL TELESECRETARIAAT SOLUTEL

011 57 58 98

Solutel is een bedrijf te Diepenbeek waar medische secretaresses de oproepen van patiënten van meerdere praktijken beantwoorden.

Zij helpen de patiënten met het inboeken / annuleren van een afspraak of huisbezoek.

Indien u dringend hulp nodig heeft (bv. snijwonde), zullen zij rechtstreeks de artsen contacteren om te bepalen wanneer u kan langskomen. 


Zij hebben geen toegang tot het medisch dossier, noch tot bloedresultaten.

Omdat zij voor meerdere artsen de telefoon beantwoorden, kan u via het telesecretariaat geen kleine boodschappen doorgeven aan de arts.